Stockholm
Home Up Dr. Tomatis Research Autism ADD & ADHD Dyslexia Addresses Success Stories Checklist Languages Overview FAQ Search Literature Español Deutsch Français Italiano Svenska

Du kan nu göra träningen
hemma eller
på jobbet

Forskning visar att koncentrationsförmågan ökar
Den audio-psyko-fonologiska träning som utvecklats efter dr Alfred Tomatis forskning bygger på upptäckten att örats funktion inte är begränsad till hörsel och balanssinne. Tomatis´ forskning visade att örat spelar en viktig roll inom flera andra områden. Till exempel kan hög stressnivå under längre tid eller en psykisk chock ”traumatisera” örat och påverka individens förmåga att lyssna. En förändring i lyssningsförmågan kan leda till att många olika problem och svårigheter kan elimineras.
 

Ökat inre lugn och bättre koncentration och inlärningsförmåga
De barn och vuxna som vi möter är ofta överkänsliga för vissa ljud, ”deras lyssnande är i obalans”. De kan därför inte koncentrera sig och ta in information  på ett effektivt sätt.
 
Många barn har i dag svårt att lära sig läsa
De hör inte ljuden korrekt, samverkan mellan syn och hörsel kan också vara outvecklad. Detta kan medföra att det bli svårt att lära sig läsa och skriva. Vårat fokus i distansträningen är att arbeta med barn med dyslexi och läs och skrivsvårigheter, så att de får bättre förutsättningar att lära sig läsa och skriva.
 
Vi arbetar också med vuxna som har en allt för hög stressnivå.
Om du känner att du har svårt att hantera din vardag, att du tappar mer och mer av din energi och prioriteringsförmåga. Då kan den här träningen vara något för dig. Vi göra först en stressanalys och sedan ett individuellt träningsprogram så  att du får ökat inre lugn mer ork och energi och tillgång till hela din kapacitet.  

Vi kan visa på goda resultat
Människor som upplever sig stressade, berättar att de får ett inre lugn och att de lättare kan prioritera och fokusera på det som är viktigt För barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter brukar skolarbetet gå betydligt bättre, läs mer om detta på hemsidan.

Kontakta oss
Du kan ta reda på om träningen kan hjälpa dig eller ditt barn genom att först gör en ordentlig kartläggning. Om vi kommer fram till att träningen kan vara en bra hjälp utarbetar vi ett individuellt träningsprogram. Vi följer sedan utvecklingen genom att ha en fortlöpande uppföljning och kontakt. 

Välkommen att ta kontakt med oss för ett samtal om hur vi kan göra en första kartläggning.

 

Home Up Dr. Tomatis Research Autism ADD & ADHD Dyslexia Addresses Success Stories Checklist Languages Overview FAQ Search Literature Español Deutsch Français Italiano Svenska

Copyright © 2001-2010, Pierre Sollier, MFT